Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

ФОП Лілія Стасюк, 2018 р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хмельницький

ФОП Маслаков
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ФОП Моляренко О.Г.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Чернігів

ФОП Пантюх Ю.Ф.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Горлівка

ФОП Пятаков Ю.О.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

ФОП Рогальська І.О.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Вінниця

ФОП Сисин Я. І.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Кам'янець-Подільський

ФОП Сладкевич Б.А.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ФОП Черенок
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

ФОП Ямчинський О.В.
Видано:  в Україні

Форма плюс
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Караганда

ФормаПлюс
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Караганда, Казахстан

Формирование гражданского общества в Российской Федерации и в странах СНГ: Материалы Международной Конференции, г. Санкт-Петербург, 26 января 2013 г., Фонд развития юридической науки
Видано:  в Україні

Формирование информационного пространства партнерства от Владивостока до Лиссабона и медиа : Материалы IV Международной научно-практической конференции
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Минск

Формирование научной картины мира человека ХХ века: международная научно-практическая конференция
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Бийск, Горно-Алтайск, Россия

Формирование профессиональной компетентности студентов в системе вузовской подготовки: проблемы, поиски, решения: сборник материалов II заочной Международной научно-практической конференции (Стерлитамак, 30-31 мая 2013 г.)
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Стерлитамак

Формирования новых концепций научных исследований психологии и педагогики в XXI веке: Международная научно-практическая конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Формування ринкової економіки: Державне антикризове управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в Україні: Наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  КНЕУ, Київ

Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства: матеріали міжнародного наукового семінару
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  м. Афіни, Греція

Формування економічних умов розвитку сільських територій : матеріали Третьої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (у заочній формі), 2011 р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Формування ефективної моделі розвитку підприємств: тези І Міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Житомир

Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки: Міжнародна наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Житомир

Формування інноваційних економічних систем: фінансове забезпечення, комерціалізація інтелектуальної власності, кооперація науки і бізнесу
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Формування конкурентоспроможного страхового ринку України в умовах глобалізації: Зб. наук. пр. асп. та студ.
Видано:  в Україні

Формування конкурентоспроможного страхового ринку України в умовах глобалізації: ІІ Міжнародна науково-практична конференція: Зб. наук. пр. асп. та студ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Формування конкурентоспроможної економіки: Теоретичні, методичні та практичні засади: збірник матеріалів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Тернопіль

Формування механізму стійкого розвитку економіки: теорія та практика
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Формування міжкультурної компетенції через засвоєння етнокультурної своєрідності фразеологічних одиниць, НАУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Формування науково-освітньої політики: Міжнародна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Формування нового обліку вітчизняної науки: збірник наукових праць Міжнародної конференції (Київ, 2014)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Формування нового світового економічного простору: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  ТНЕУ, Тернопіль

Формування нової парадигми страхування: збірник наукових праць
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Формування ринкових відносин в Україні
Посилання на журнал, показники:  http://ndei.me.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=77 / https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=mB6oJN0AAAAJ / https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=48164 / https://elibrary.ru/title_about.asp?id=66749
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць.– К.
Видано:  в Україні

Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Вип.1 (121). – К., 2019. –с. 165 – 171 Фахове видання
Видано:  в Україні

Формування ринкової економіки
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Формування ринкової економіки в Україні.
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів. Львівський національний університет імені Івана Франка

Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць.
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Формування світогляду особистості. Генеза існування особистості: Міжрегіональна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Краснодон

Формування соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах суспільних трансформацій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Чернівці

Формування стратегії міжнародної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології. Тези міжнародної науково-практичної конференції (13 – 14 вересня 2018 р., м. Мелітополь)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Мелітополь

Формування сучасного економічного простору: переваги, ризики, механізми реалізації: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Тбілісі

Формування сучасної стратегії підприємницької діяльності : зб. матеріалів конференції
Видано:  в Україні

Формування сучасної теорії та практики маркетингу в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Формування та використання виробничого потенціалу економіки країн СНД та ЄС: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання: міжнародна інтернет-конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  луцьк

Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки України: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ужгород

Формування та розвиток інформаційної економіки: зовнішні та внутрішні фактори впливу: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Вгору