Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Юридична освіта у сучасному вимірі : Матеріали Всеукраїнської наук.-практич. Конф. з нагоди XI Всеукраїнського фестивалю науки, приур. до 80-річчя Донецького національного університету ім. Василя Стуса та професійного свята науковців – Дня науки, 82
Видано:  в Україні

Юридична практика
Видано:  в Україні

Юридична практика в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі: Міжнародна наукова конференція
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  м.Арад, Румунія

Юридична психологія
Посилання на журнал, показники:  http://psychped.naiau.kiev.ua/index.php/ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридична психологія та педагогіка
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридична психологія як наука та практика
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування. Всеукраїнська конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Юридична Україна
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридичний бюлетень
Посилання на журнал, показники:  http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/ / https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51790&lang=ru
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Херсон

Юридичний вісник
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Юридичний вісник України
Видано:  в Україні

Юридичний вісник: науково-практичний журнал. - №2. – 2017.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Варшава, Польща

Юридичний електронний науковий журнал
Видано:  в Україні

Юридичний журнал
Видано:  в Україні

Юридичний журнал «Право України»
Видано:  в Україні

Юридичний журнал: аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика
Видано:  в Україні

Юридичний науковий електронний журнал
Посилання на журнал, показники:  http://www.lsej.org.ua/
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  http://lsej.org.ua/

Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Запорізький національний університет».
Видано:  в Україні

Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Запорізький національний університет». – 2014. - №6. – С.60-62. Фахове видання
Видано:  в Україні

Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет» 2017. – № 2 – С. 48-51.
Видано:  в Україні

Юридичний науковий електронний журнал. –№ 5. – 2017. – С.51–54.
Видано:  в Україні

Юридичний науковий електронний журнал. Електронне наукове фахове видання. – № 6/2016
Видано:  в Україні

Юридичний світ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Юридичний факультет НАУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених: збірник матеріалів Першої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27 листопада 2015 р. – К.: «Талком», 2015 - С 228 – 232
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 13-14 грудня 2013 р.
Видано:  в Україні

Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридичні особи публічного права як суб’єк­ти цивільних правовідносин : доповіді і тези повідомлень на засіданні круглого столу
Видано:  в Україні

Юридичні та політичні науки. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридичні факти в системі правового регулювання: міжнародна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юрисконсульт
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юриспруденция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Юриспруденція: теорія і практика
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юрист України
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Юрист&Закон
Видано:  в Україні

Юрінком Інтер
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юстицинформ
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Юстиция Беларуси
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Білорусь

Юстон
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юстыцыя Беларусi
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Білорусь

Я должен вспомнить – это было…» К 70-летию Великой Победы…
Видано:  в Україні

Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості
Посилання на журнал, показники:  http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Яворський Леонід. Спогади про родину: автобіографічний нарис
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  К.: ПП. «КП УкрСІЧ»

Ядерна та радіаційна безпека
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Місце знаходження:  Одеса

Ядерна фізика та енергетика
Посилання на журнал, показники:  http://www.kinr.kiev.ua/ / http://nbuviap.gov.ua/bpnu/pdf/jour_scopus.pdf / https://www.scopus.com/sourceid/11700154705?origin=resultslist
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Язык и культура : Материалы международной конференции
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Новосибирск


Вгору