Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Шевченківська весна:міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  К.: ІМВ

Шевченківська весна. Біологічні науки. Матеріали ХІ міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців. 18-22 березня. Київ 2013
Посилання на журнал, показники:  http://science.univ.kiev.ua/research/confend2013/khi-mizhnarodnoyi-naukovoyi-konferentsiyi-studentiv-aspirantiv-ta-molodykh-vchenykh-shevchenkivs%60ka-/
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна. Географія. Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна. Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна. Математика, Статистика та Механіка: міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Шевченківська весна. Математика, статистика та механіка. Прикладна математика та комп’ютерні науки: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Шевченківська Весна. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні

Шевченківська весна. Секція: журналістика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна. Соціальні комунікації
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна. Стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку XI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні

Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
Видано:  в Україні

Шевченківська енциклопедія: в 6 т.
Видано:  в Україні

Шевченківська енциклопедія: Літературні твори
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська енциклопедія. Робочий зошит Бажана. Київ
Видано:  в Україні

Шевченко і світ: науково-практична конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ізмаїл: ІДГУ

Шевченкознавство в сучасному світі : монографія
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченкознавство: ретроспективи і перспективи (Черкаси)
Видано:  в Україні

Шевченкознавчі студії: збірник наукових праць
Посилання на журнал, показники:  https://philology.knu.ua/nauka/publicatsiyna_actyvnist/vydannya_if/shevchenkoznavchi-studiyi/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченкознавчі студії
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шекспірівський дискурс
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Запоріжжя

Шестая Международная конференция по когнитивной науке: тезисы докладов (Калининград, 23-27 июня 2014 г.)
Посилання на журнал, показники:  http://www.conf.cogsci.ru/default.aspx?l=r
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Калининград

Шестой Белорусский Космический Конгресс: материалы VI конгресса (28-30 октября, 2014, Минск, Республика Беларусь)
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Білорусь

Шина плюс
Видано:  закордоном

Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шкільний Астрономічний календар
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Школа медичної журналістики:як писати про серцево-судинні захворювання: Посібник для журналістів.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Школа ПИЯФ по физике конденсированного состояния
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Санкт-Петербург

Школа семінар "Проблеми розвитку регіонів України" Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
Видано:  в Україні

Школа экологической геологии и рационального природопользования
Посилання на журнал, показники:  geology.spbu.ru
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Санкт-Петербург

Школяр
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шлях освіти
Видано:  в Україні

Шлях перемоги
Видано:  в Україні

Шлях у чотири століття. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Ad fontes – до джерел» (до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії).
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шлях України до набуття без’ядерного статусу та його наслідки для України
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ: Фоліант

Шляхами успіху. – К.
Видано:  в Україні

Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого розвитку суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Харків

Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів: науково-методична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Суми: Сумський державний університет

Шляхи і механізми забезпечення інформаційно-психологічної безпеки держави і суспільства
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шляхи підвищення економічної ефективності в умовах реформ: досвід розвинутих та перехідних економік: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шляхи подолання мовних та комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 7-8 червня 2014р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шляхи розбудови економіки України в контексті підвищення її конкурентоспроможності. – Київ: УДУФМТ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Шляхи розвитку системи морально-психологічного забезпечення у Збройних Силах України: науково-практичний семінар
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шляхи трансформації міжнародної валютно-фінансової системи : міжнародна науково-теоретична міжвідомча конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шоста Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих учених з міжнародною участю "Хімічні проблеми сьогодення", Україна, Донецьк, 12-15 березня, 2012
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Донецьк

Шоста міжнародна алгебраїчна конференція в Україні, - Кам’янець-Подільськ
Видано:  в Україні

Шості бердяєвські читання 31.05.2018
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Біла Церква

Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 20-21 трав. 2016 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Шрагівські читання : зб. ст. і матер.
Видано:  в Україні

Штучний інтелект
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Вгору