Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Четверті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Четвертый пермский международный конгресс ученых-юристов: материалы междунар. науч.-практ. конф
Видано:  закордоном

Чеховський інтелігент: статика образу – динаміка культури.
Видано:  в Україні

Чи можливо залагодити спір без суду? / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової. - К.: USAID, 2016. – 6 с.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Читання академіка В. І. Вернадського
Видано:  в Україні

Читомо. Казкарка
Видано:  в Україні

ЧІТІ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Чорнобиль і соціум. Інститут соціології НАН України
Видано:  в Україні

Чорнобильська трагедія: осмислення 30 років потому: Міжнародна науково-практична міждисциплінарна конференція
Посилання на журнал, показники:  http://chornobylmuseum.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/09/conf_2016.pdf / http://chornobylmuseum.kiev.ua/uk/%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-30/
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Чорнобильський науковий вісник. Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення

Чорноморська безпека
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Севастополь

Чорноморська минувшина. Альманах
Посилання на журнал, показники:  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46668
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Одеса

Чорноморський ботанічний журнал
Посилання на журнал, показники:  http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=4704
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Херсон

Чорноморський літопис: науковий журнал
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Миколаїв

Чорноморські наукові студії: матеріали міжнародної мультидисциплінарної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Серія : Соціологія.
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Миколаїв

Чотирнадцята міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Шевченківська весна –- 2016», 6-8 квітня, 2016 р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Чубасівські читання
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шарлемань Н.В. Природа и люди Киевской Руси. Воспоминания. Автобиографии. Переписка.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченків світ. Науковий щорічник
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Шевченківська Весна
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна - 2018. Географія
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна – 2016. Географія: Збірник наукових праць XIV міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна – 2019. Історія: матеріали XVII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених
Видано:  в Україні

Шевченківська весна – 2020: ГЕОГРАФІЯ: Збірник наукових праць XVIII міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна 2013: біологічні науки. Матеріали ХІ міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців, Київ, 18-22 березня 2013
Видано:  в Україні

Шевченківська весна 2014: Збірник наукових праць ХІІ міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Гуманітарні науки
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, Володимирська 60

Шевченківська весна 2015: психологія, військові науки, соціологія, філологія: матеріали XIII міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (Київ 2015 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна 2017: Географія: міжнародна конференція студентів аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Шевченківська весна 2017: Математика, Cтатистика та Механіка: міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Шевченківська весна 2018: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна 2018. Географія. Збірник наукових праць XVI міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Шевченківська весна 2018. Матеріали Міжнар. конф. «Шевченківська весна 2018», 5 квіт. 2018 р., (м. Київ)
Видано:  в Україні

Шевченківська весна Київ, 25-28 березня 2014, Матеріали ХІІ конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

Шевченківська весна, матеріали Міжнародної міждисциплінарної на-уково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна, соціологія, м.Київ, 6-8 квітня 2016
Видано:  в Україні

Шевченківська весна: XIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  київ

Шевченківська весна: біологія. Міжнародна наукова конференція молодих вчених.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна: Військові науки: міжнародна наукова міждисциплінарна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна: військові науки: міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна: економіка Матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні

Шевченківська весна: економіка Матеріали ХVIІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні

Шевченківська весна: Економіка, матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг.ред. проф.Ігнатюк А.І.
Видано:  в Україні

Шевченківська весна: Економіка, матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених/ за заг. ред. проф. Базилевича Вип.ХІІ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна: Економіка: збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. - за заг. ред. проф. В.Д. Базилевича: у 2-х тт. Вип. IX, Том 1. – К.: Освіта України, 2011
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна: Економіка: збірник тез доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. - за заг. ред. проф. В.Д. Базилевича: у 2-х тт. – К.: ТОВ «Сталь», 2010
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна: Економіка: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні

Шевченківська весна: Економіка: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, 2012)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Вгору