Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

ХІ сходознавчі читання А.Кримського. - Київ: Видавництво Інституту Сходознавства
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

ХІ Український біохімічний конгрес, 6-10 жовтня 2014 р., м.Київ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Киів

ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізм, ефективність», м. Київ КПІ Сікорського 15-16 березня 2018 р. - с. 92
Видано:  в Україні

ХІV Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених м. Київ, 4-6 квітня 2017 р.
Видано:  в Україні

ХІV наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2013”, Львів, 26-29 травня 2013
Посилання на журнал, показники:  http://www.franko.lviv.ua/faculty/Chem/
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

ХІІ - Міжнародна науково-практична конференціїя "Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами", 2014 р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

ХІІ з‘їзд УГТ "Українська географія: сучасні виклики"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Вінниця

ХІІ Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
Видано:  в Україні

ХІІ Международная научно-практическая конференция «Развитие науки в 21 веке» Научно-информационный центр «Знание»
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харьков

ХІІ Международная научно-практическая конференция, 17-25 июля 2016, София "Бял ГРАД-БГ" ООД
Видано:  в Україні

ХІІ міжн. наук. конф. ім. акад. М.Кравчука м. Київ НтуУ КПІ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ХІІ міжнародна наукова конференція молодих вчених та студентів, 22 квітня 2016 р., м. Харків: Збірник тез доповідей
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

ХІІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених «Шевченківська весна: науки про життя» – Київ, 2014
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ХІІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених «Шевченківська весна: науки про життя» – Київ, 2014.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вченирх "Шевченківська весна - 2014".- Частина ІІ, фізико-математичні науки.- Україна, Київ, 25-28 березня 2014
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ХІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ Особистість, суспільство, держава:розуміння свободи і відповідальності Організатори: ВНЗ «Національна академія управління» Центр перспективних соціальних досліджень Мінсоцполітики та НАН України 17 травня 2012 р
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ХІІ Національна школа молодих учених-фармакологів імені академіка НАМН України О.В. Стефанова, Київ, 12 жовтня 2016 р., Фармакологія та лікарська токсикологія, № 6 (51)/2016
Видано:  в Україні

ХІІ Тодиківські читання «Парадигми конституційного права: історія та сучасність» 2019
Видано:  в Україні

ХІІ Тодиківські читання «Парадигми конституційного права: історія та сучасність» 2019
Видано:  в Україні

ХІІ Українська конференція з високомолекулярних сполук
Видано:  в Україні

ХІІ-та літня школа "Алгебра, топологія, аналіз" 10-23 липня 2017р. село Колочава, Закарпатська обл.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  село Колочава

ХІІI Міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених «Шевченківська весна. Географія» – Київ 2015
Посилання на журнал, показники:  http://ntsa.univ.kiev.ua/proekty/shv/
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ХІІІ International conference «Physics and technology of thin films and nanosystems ICPTTFN-XIII
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ivano-Frankivsk, 16-21 May, 2011

ХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, Україна, 25-27 квітня 2017
Видано:  в Україні

ХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна 2015: Радіофізика, Електроніка, Комп'ютерні системи"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ХІІІ наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2011”, Львів 28 травня-1червня 2011 р.
Посилання на журнал, показники:  http://www.lnu.edu.ua/faculty/Chem/lchch.htm
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

ХІІІ Харківські студетські читання до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення. Наукові і практичні аспекти вирішення проблем хімічної і радіаційної безпеки. Міжнародна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво: міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Шостка

Хімічні Каразінські читання – 2013: V Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Хімічні Каразінські читання: Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Хімічні проблеми сьогодення: тези доповідей Першої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Донецьк, 27-29 березня 2007 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Донецьк

Хімічні проблеми сьогодення: Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Вінниця

Хімія, фізика і технологія поверхні: Всеукраїнська конференція з міжнародною участю
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, 13-15 травня 2015

Хімія, фізика та технологія поверхні
Посилання на журнал, показники:  http://www.cpts.com.ua/index.php?lang=en
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, Україна

Хімія, фізика та технологія поверхні : тези доповідей Всеукраїнської з міжнародною участю конференції молодих вчених, Київ, 15-16 трав. 2012 р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Хірургія України
Посилання на журнал, показники:  http://www.surgukraine.com.ua/ / http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37403
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ХІХ міжнародна науково-практична конференція з проблем функціонування і розвитку української мови
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Хмельницький інститут управління і права
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хмельницький

Хмельницький університет економіки і підприємства. Науковий журнал "Сталий розвиток економіки". - №3/2011. - Київ
Видано:  в Україні

Хмельницький університет управління та права, 2016
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Хмельницьк

ХНУ: Видавництво "Лідер"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Харків

Ходімо дальше, дальше слава... . Мистецька спадщина Тараса Шевченка 1847-1861 років
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Хосе Ортега-і-Гасет: життя, істори чний розум і ліберальна демократія. Монографія (у співав.) / Заг. редакція М.Марчук, Х.Боладо. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Хранение и переработка зерна
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Хрестоматія з дитячої психології
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Кам'янець-Подільський

Хрестоматія з історії західних та південних слов'ян. Давня доба, Середньовіччя
Видано:  в Україні

Хрещатик: газета
Посилання на журнал, показники:  http://kreschatic.kiev.ua/
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Хрещення Русі-України: 988 - 2018: Альманах
Видано:  в Україні

Християнство и ислам – диалог культур и цивилизаций: Тезисы докладов международной научной конференции 16-20 мая 2011 г., Севастополь / Под. ред. Ю.А. Бабинова. – Севастополь: Рибест, 2011.
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Севастополь


Вгору