Звіти

Розподіл наукових публікацій по підрозділам

   Публікації у зарубіжних та у фахових виданнях

Н А У К О В І      П У Б Л І К А Ц І Ї
Інститут / Факультет
Загальна кількість праць
Накових статей (всього)
Монографії (всього)
Підручники, посібники (всього)
Тези (всього)
Матеріали конференції (всього)
Праці конференції (всього)
Астрономічна обсерваторія
158
64
2
0
66
13
2
Військовий інститут
344
125
11
11
161
23
7
Географічний факультет
461
196
8
13
51
130
18
Економічний факультет
1226
463
48
13
243
379
4
Інститут високих технологій
99
67
0
0
20
2
9
Інститут журналістики
102
41
7
0
7
20
1
Інститут міжнародних відносин
600
296
25
27
86
40
1
Інститут післядипломної освіти
0
0
0
0
0
0
0
Інститут УДО України
0
0
0
0
0
0
0
Інститут філології
1050
716
24
44
96
39
0
Історичний факультет
563
307
32
11
72
70
0
Механіко-математичний факультет
291
165
5
4
68
35
5
Навчально-науковий центр радіаційної безпеки
0
0
0
0
0
0
0
ННІ "Інститут геології"
384
99
8
10
84
170
3
ННЦ "Інститут біології та медицини"
473
248
6
5
73
95
25
Підготовче відділення для навчання іноземних громадян
0
0
0
0
0
0
0
Факультет інформаційних технологій
253
104
3
0
120
10
1
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
409
172
4
3
132
36
33
Факультет психологїі
547
211
8
13
267
18
0
Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
354
129
7
2
111
22
80
Факультет соціології
127
58
3
0
12
25
0
Фізичний факультет
571
299
5
2
176
25
24
Філософський факультет
475
266
6
4
137
34
0
Хімічний факультет
594
351
3
0
188
17
20
Юридичний факультет
992
431
36
36
184
165
10
Вгору