Звіти

Розподіл наукових публікацій по підрозділам

   Публікації у зарубіжних та у фахових виданнях

Н А У К О В І      П У Б Л І К А Ц І Ї
Інститут / Факультет
Загальна кількість праць
Накових статей (всього)
Монографії (всього)
Підручники, посібники (всього)
Тези (всього)
Матеріали конференції (всього)
Праці конференції (всього)
Астрономічна обсерваторія
71
25
0
0
34
4
0
Військовий інститут
112
47
0
2
60
2
0
Географічний факультет
97
63
2
0
10
9
4
Економічний факультет
461
218
33
8
71
91
10
Інститут високих технологій
21
10
0
0
6
0
5
Інститут журналістики
5
2
0
0
0
3
0
Інститут міжнародних відносин
133
74
4
1
31
12
0
Інститут післядипломної освіти
0
0
0
0
0
0
0
Інститут права
441
171
18
8
33
114
2
Інститут УДО України
0
0
0
0
0
0
0
Інститут філології
71
53
0
2
4
4
1
Історичний факультет
93
69
0
0
7
5
0
Механіко-математичний факультет
94
64
4
0
9
16
0
Навчально-науковий центр радіаційної безпеки
0
0
0
0
0
0
0
ННІ "Інститут геології"
99
32
1
0
3
60
0
ННЦ "Інститут біології та медицини"
78
55
6
1
3
8
2
Підготовче відділення для навчання іноземних громадян
2
2
0
0
0
0
0
Факультет інформаційних технологій
230
89
5
1
58
62
0
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
84
53
0
1
18
4
7
Факультет психологїі
301
106
4
6
162
12
0
Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
79
51
10
1
1
9
4
Факультет соціології
14
7
1
0
2
1
0
Фізичний факультет
184
106
2
0
54
3
4
Філософський факультет
132
78
1
1
43
3
0
Хімічний факультет
188
104
2
0
60
0
11
Вгору