Загальна кількість публікацій по співробітнику кафедр за 2018 - 2020 рр.

  Дочекайтесь завантаження звіту!


№ п.п.
ПІБ
Посада
Науковий ступінь
Наукове звання
Склад
Наукові статті
2018
Наукові статті
2019
Наукові статті
2020
Монографії
2020
**Підручники
2020
**Навч. посібники
2020
ID Scopus
Статті у Scopus
всього
Статті у Scopus
2019
Статті у Scopus
2020
-- - автора не було знайдено в наукометричних базах даних. Потрібно оновити дані в базі публікацій Університету через запит в підтримку.
* - У стовпчиках "Наукові статті 2017" та "Наукові статті 2018" автоматично підрахована кількість наукових публікацій за відповідні звітні роки з бази публікацій Університету.
У стовпчиках "Статті у Scopus" всього та за 2017-2018 рр. інформація автоматично підрахована з наукометричної бази даних Scopus.
Публікації підраховуються тільки афільовані з Університетом (Affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv).
** - всі види робіт. Наукові статті та монографії підраховуються тільки по виду роботи - "Наукова публікація".

Додати або оновити інформацію про наукометричні дані! співробітника у списку
Вгору