Загальна кількість публікацій по студентам, аспірантам та докторантам Університету за 2018 - 2020 рр.

  Дочекайтесь завантаження звіту!


№ п.п.
ПІБ
Тип автора
Наукові статті
2018
Наукові статті
2019
Наукові статті
2020
Тези
2019
Тези
2020
Матеріали конференцій
2019
Матеріали конференцій
2020
Праці конференцій
2019
Праці конференцій
2020
ID Scopus
Статті у Scopus
всього
Статті у Scopus
2019
Статті у Scopus
2020
-- - автора не було знайдено в наукометричних базах даних. Потрібно оновити дані в базі публікацій Університету через зверненням до відповідальних осіб за введення інформації у базу публікацій Університету відповідних структурних підрозділів.
* У стовпчиках "Наукові статті 2017" та "Наукові статті 2018" автоматично підрахована кількість наукових публікацій за відповідні звітні роки з бази публікацій Університету.
У стовпчиках "Статті у Scopus" всього та за 2017-2018 рр. інформація автоматично підрахована з наукометричної бази даних Scopus.
Публікації підраховуються тільки афільовані з Університетом (Affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv).

** - Наукові статті, тези, матеріали конференцій підраховуються тільки як вид роботи - "Наукова публікація".
Додати або оновити інформацію про студента, аспіранта або докторанта можливо лише за зверненням до відповідальних осіб за введення інформації у базу публікацій Університету відповідних структурних підрозділів.
Вгору