Загальна кількість публікацій по студентам, аспірантам та докторантам Університету за 2017 - 2018 рр.

  Дочекайтесь завантаження звіту!


№ п.п.
ПІБ
Тип автора
Наукові статті
2017
Наукові статті
2018
Тези
2017
Тези
2018
Матеріали конференцій
2017
Матеріали конференцій
2018
Праці конференцій
2017
Праці конференцій
2018
ID Scopus
Статті у Scopus
всього
Статті у Scopus
2017
Статті у Scopus
2018
-- - автора не було знайдено в наукометричних базах даних. Потрібно оновити дані в базі публікацій Університету через зверненням до відповідальних осіб за введення інформації у базу публікацій Університету відповідних структурних підрозділів.
* У стовпчиках "Наукові статті 2017" та "Наукові статті 2018" автоматично підрахована кількість наукових публікацій за відповідні звітні роки з бази публікацій Університету.
У стовпчиках "Статті у Scopus" всього та за 2017-2018 рр. інформація автоматично підрахована з наукометричної бази даних Scopus.
Публікації підраховуються тільки афільовані з Університетом (Affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv).

Додати або оновити інформацію про студента, аспіранта або докторанта можливо лише за зверненням до відповідальних осіб за введення інформації у базу публікацій Університету відповідних структурних підрозділів.
Вгору