Загальна кількість публікацій по науковому співробітнику теми за 2016 - 2017 рр.

  Дочекайтесь завантаження звіту!


№ п.п.
ПІБ
Посада
Науковий ступінь
Наукове звання
Склад
Наукові статті
2016
Наукові статті
2017
Статті у Scopus
всього
Статті у Scopus
2016
Статті у Scopus
2017
-- - автора не було знайдено в наукометричних базах даних.
* - дані генеруються автоматично з бази публікацій Університету та наукометричних баз даних.
Вгору